7 februarie – Sf. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Hellas; Sf. Cuv. Mastridia; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia (Proloagele de la Ohrida)

7 Februarie

• Pomenirea Sfântului Partenie, Episcopul Lampsacului sf_partenie_episcopul_lampsacului

Partenie a fost fiul unui diacon din oraşul Melitopolis. Încă de copil cunoştea bine cuvintele Scripturii şi se străduia să le împlinească cu fapta. El s-a sălăşluit pe lângă un lac în care pescuia. Peştele îl vindea, iar banii îi împărţea săracilor. Prin Purtarea de Grijă a lui Dumnezeu a fost ales episcop al Lampsacului. El a curăţit oraşul de păgânism, a închis templele idoleşti, a zidit multe biserici şi a întărit credinţa credincioşilor. Cu rugăciunea vindeca pe mulţi de bolile lor şi avea putere mare asupra duhurilor necurate. Odată, pe când voia să scoată duhul cel rău dintr-un om care suferea de nebunie, duhul cel rău s-a rugat de el să nu-l scoată. Sfântul Partenie i-a zis: „Îţi voi arăta un alt om în care să intri şi la acela ai să te duci”. Iar duhul rău a întrebat: „Cine este acel om?” Şi Sfântul i-a zis: „Eu sunt”. Auzind aceasta duhul a fugit ars de foc şi strigând cu ţipăt: „Cum voi intra în Casa lui Dumnezeu?!”. Sfântul Partenie a trăit o viaţă îndelungată în care a săvârşit bogat lucrările şi dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. Sfântul Partenie s-a mutat la locaşurile cele cereşti în veacul al patrulea.

• Pomenirea Sfântului Cuvios Luca din Hellassf_cuv_luca_hellas

Luca s-a născut la Castoria. Încă de copil el nu gusta carne, ci pururea îşi ducea viaţa în curăţenia trupească şi sufletească şi în rugăciune. Odată Luca a intrat în arie ca să semene boabele de grâu, dar de-a lungul drumului a dat cea mai mare parte a seminţelor săracilor, iar partea cea mai mică a semănat-o. Din acea parte mică Dumnezeu i-a dat o recoltă mai mare decât mai înainte, când semănase toată cantitatea de grâu. După aceea, Luca şi-a lăsat pe maica sa, văduvă şi a intrat într-o mănăstire. Maica cea îndurerată s-a rugat cu dinadinsul lui Dumnezeu ca să-i descopere taina locului în care s-a dus fiul ei. Dumnezeu a auzit rugăciunea maicii. Stareţul mănăstirii la care scăpase Luca a visat trei nopţi la rând că o maică îl ceartă cu asprime pentru că i-a luat fiul. Stareţul i-a poruncit lui Luca să se întoarcă pe dată la maica lui. Luca s-a dus, a cercetat-o pe maica sa, dar încă o dată a plecat de la ea fără să se mai întoarcă. El s-a sălăşluit în Muntele Ioaniţa, lângă Corint. Noaptea se ruga lui Dumnezeu, iar ziua lucra la grădină şi la câmp, nu pentru el, ci pentru nevoiaşi şi călători. Dar cu toate acestea el însuşi mânca numai pâine de orz. Dumnezeu i-a dăruit lui Luca darul facerii de minuni. Sfântul Luca a trecut la Domnul cu pace la anul 946 după Hristos. Din timp în timp, de la sfintele lui moaşte izvora mir binemirositor.

• Pomenirea Sfintei Cuvioase Mastridia

Mastridia a locuit la Ierusalim unde ducea o viaţă aspră de nevoinţe ascetice. Un tânăr s-a îndrăgostit de ea şi a început să-i facă supărare. Pentru a scăpa şi pentru a-l scăpa şi pe acel tânăr de păcat, Mastridia a luat o sarcină mică de fructe înmuiate şi s-a ascuns în pustie. Ea a petrecut acolo şaptesprezece ani şi în tot acest timp, prin puterea lui Dumnezeu, provizia de fructe înmuiate nu i s-a terminat, iar hainele nu i s-au stricat. Sfânta Mastridia a adormit cu pace la anul 580 după Hristos.

• Pomenirea Sfinţilor o mie şi trei Mucenici din Nicomidia

Aceştia toţi moartea pentru Hristos au luat în timpul domniei lui Diocleţian.

bar

Cântare de laudă la cei o mie şi trei Sfinţi Mucenici din Nicomidia

Cetatea Nicomidiei străluceşte încărcată de aur,

Precum Luceafărul împodobeşte noaptea.

Dar într-o zi prin voia lui Diocleţian

Patru demnitari sunt decapitaţi,

Eusebius, Vasa, Eutihie cel viteaz

Şi minunatul Vasilides cel slăvit.

Ei sunt ucişi pentru credinţa în Hristos,

Iar uciderea lor a întunecat Nicomidia.

Cele patru ucideri nu au fost decât începutul ororilor,

Arvuna florii alese ce avea să se taie.

Căci o mie de casnici ai acestor patru slăviţi,

Şi încă trei, pentru stăpânii lor pe care

Cu credinţă îi slujiseră,

Vocea au ridicat în cetate, cu strigare mare,

Ameţiţi de vin spunându-li-se că sunt;

Dar nu, nu vinul viţei era acela, ci

Vinul Adevărului,

Al Trupului şi al Sângelui Biruitor al lui Hristos.

O, împărate nelegiuite!

Şi noi suntem creştini,

Şi noi suntem, ca şi stăpânii noştri, creştini,

Fă şi cu noi toţi precum voieşti!

Şi noi acolo voim a călători

Unde binecuvântaţii noştri stăpâni s-au dus,

Cu dorire şi vitejie mare!

O, credincioşia preaminunată a robilor!

Pe a tiranului cruzime ea nu a putut s-o abată,

Şi mia şi trei suflete au părăsit pământul, înaintea lor

Stăpânul Ceresc Porţile Raiului deschizând.

bar

Cugetare

Sfântul Isidor Pelusiotul interpreta anumite cuvinte ale Sfintei Scripturi în felul următor: „Două se vor afla la moară: una se va lua, iar cealaltă se va lăsa”.

Aceasta înseamnă că mulţi se vor dedica vieţii duhovniceşti, dar cu intenţii diferite; unii cinstit şi cu râvnă, iar alţii neglijent şi van. Primii vor fi luaţi în Împărăţia lui Dumnezeu, iar ceilalţi vor fi lăsaţi în urmă.

Căci ce înseamnă Rugăciunea Paharului? Şi de ce S-a rugat Domnul ca să treacă acel pahar de la El? „Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta” (Matei 26: 42).

Aceasta înseamnă că nu trebuie să căutăm din propria noastră pornire greutăţile, dar atunci când ele vin, creştinii trebuie să le întâmpine, să le accepte şi să le îndure cu curaj.

Despre cele cinci fecioare nebune (Matei cap 25), Sfântul Isidor zice:

„Cu adevărat, toate cinci erau fecioare, dar ele erau lipsite de celelalte virtuţi, şi mai ales de dragoste [milă faţă de aproapele]. Fecioria singură nu ajunge ca să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu. Fecioria nu ajută deloc, dacă fecioara este plină de sine şi egoistă”.

bar

Luare aminte

Să luăm aminte la Mântuitorul Hristos, Semănătorul cel Bun:

  • La Semănătorul a Cărui sămânţă creşte încet şi sigur;
  • La Semănătorul învăţăturii celei noi, al puterii şi rânduielii celei noi;
  • La Semănătorul noii hrane duhovniceşti cu care se hrăneşte omenirea până la sfârşitul veacurilor.

bar

Predică

Despre îngustimea minții pentru care uciderea este mai la îndemână decât dragostea de Dumnezeu – „Dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că cuvântul Meu nu încape în voi” (Ioan 8: 37).

De ce nu încăpea cuvântul Mântuitorului între bătrânii lui Israel? Pentru că ei erau atât de plini de răutate încât nu se afla loc în ei pentru sămânţă cea dumnezeiască, pentru vestea bună cea dumnezeiască. Toată roadă sufletului lor era din sămânţa lui Satan, Antihristul. De aceea căutau să-L ucidă pe Hristos. Prin dumnezeiescul psalmist, grăieşte Domnul: „Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu”. (Ps. 45: 10). Prin urmare, este necesar să ne oprim de la tot ceea ce este contra lui Dumnezeu, de la tot ceea ce împiedică lumina cunoştinţei de Dumnezeu să ne lumineze şi să se sălăşluiască întru noi. Când omul se goleşte de aceste răutăţi şi se opreşte de la ele, atunci şi numai atunci poate el să înţeleagă că Dumnezeu este Dumnezeu. Câtă vreme sufletul omului este plin de gânduri necurate, de simţiri necurate şi de dorinţe necurate, care sunt toate împotriva lui Dumnezeu, este cu neputinţă ca el să asculte sau să primească cuvântul lui Dumnezeu.

Oricine nu are pe Dumnezeu sălăşluindu-Se în el, acela va şi lupta să dezrădăcineze pe Dumnezeu din sufletele celor care Îl au pe El.

„Căutaţi să Mă omorâţi”. De ce? Pentru că nici măcar un singur cuvânt al lui Dumnezeu nu-şi putuse afla loc sau adăpost în inimile lor satanizate. Neavând nimic în comun cu Hristos Stăpânul, bătrânii lui Israel, încă de la început, nu au putut avea nici un fel de prietenie cu El.

O, Stăpâne Doamne, Binecuvântate Mântuitorule, ajută-ne nouă să ne oprim din păcatele noastre şi să cunoaştem că Tu eşti Dumnezeu, ca Cuvântul Tău să intre şi în noi şi să ne fie spre luminare, întărire şi înviere. Căci a Ta este slava şi mulţumirea în veci, Amin!

vin

Publicitate
Acest articol a fost publicat în Proloagele de la Ohrida și etichetat , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s