Așezământul al IV-lea – Împărtășirea

– În cele din urmă, fraţi monahi, voi încheia cu al patrulea aşezământ, anume Împărtăşirea.sf impartasanie

Când sufletul ce s’a trezit şi s’a pocăit este curăţit de păcat, se aprinde de negrăită dragoste pentru Ziditorul său. Nu vrea, nici măcar o clipă, să se despartă de El, ci arde de dorinţa de a se uni cu El pururea.

Această unire se poate înfăptui prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte, adică prin minte, prin simţăminte şi prin voinţă. Împărtăşire sau cuminecare înseamnă unire. Prin ce îl putem iubi pe Dumnezeu – prin acestea ne putem şi uni cu El. Căci s’a zis: „Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta.” (Deut. 6:5).

Dar omul nu se poate uni cu Dumnezeu până ce nu se desparte de toate cele pământeşti, de tot ce este vremelnic şi muritor.

Omul se uneşte cu Dumnezeu prin minte  atunci când se osteneşte a cugeta fără viclenie la tot lucrul, aşa cum singur Dumnezeu cugetă.

Şi mai mult se uneşte omul cu Dumnezeu cu mintea când se gândeşte neîncetat la El, la însuşirile Sale, la puterea, înţelepciunea, bunătatea şi veşnicia Sa.

Omul se uneşte cu Dumnezeu prin inimă când aceasta se umple de dragoste, de dragoste pentru Dumnezeu şi pentru tot ceea ce iubeşte Dumnezeu. Iar pe cine şi pe ce iubeşte Dumnezeu ni s’a făcut cunoscut din descoperirea Adevărului. Însă inima întinată nu-l poate vedea, nici iubi pe Dumnezeu. Numai inima curăţită de toată patima şi de mincinoasa iubire vremelnică îl poate vedea şi iubi pe Dumnezeu.

Omul se uneşte cu Dumnezeu prin suflet atunci când cu bucurie împlineşte toate dumnezeieştile porunci şi pe toate se osteneşte a le învăţa, ca pe toate să le poată împlini, până la cea din urmă. Şi toate poruncile lui Dumnezeu i se par uşoare, iar el ceva mai greu şi prea-anevoie ar dori să facă, din dragoste pentru Ziditorul său.

De aceea în mulţi iubitori ai Domnului s’a născut dorinţa de a îndura munci şi a muri muceniceşte pentru Cel pe care-L iubesc.

Şi aşa, fraţilor, trei sânt felurile unirii sau împărtăşirii noastre cu Dumnezeu. Unul este gândit, al doilea este simţit, iar al treilea este lucrător. Dar culmea unirii noastre cu Dumnezeu este Împărtăşania cu trupul şi sângele Fiului lui Dumnezeu. În aceasta sânt toate, ea este totul.

Această unire cuprinde toate celelalte feluri de unire, această împărtăşire cuprinde toate celelalte împărtăşiri. Dumnezeu,  fraţilor, S’a arătat în trup pentru ca noi, cei trupeşti,  să ne putem uni cu Dânsul, împărtăşindu-ne din trupul şi sângele Său. Poate fi, oare, iubire mai mare decât aceasta?

Închipuiţi-vă, fraţi monahi, nişte tovarăşi ce călătoresc prin pustie, unde nu este nici pâine, nici vreun alt fel de hrană. Călătorii cei înfometaţi sânt istoviţi de foame şi se află în pragul morţii. Atunci unul dintre ei spune: „Fraţilor, şi eu sânt înfometat, dar dacă aş avea pâine, n’aş mânca-o, ci v’aş împărţi-o vouă.” Mare dragoste este aceasta! Un altul spune: „Fraţilor, dacă aş avea apă, n’aş bea-o, deşi sânt însetat, ci v’aş da-o vouă să beţi.” Mare dragoste este şi aceasta! Însă al treilea strigă: „Fraţii mei, veţi muri toţi de foame şi de sete, iar în pustia aceasta nimic de mâncare şi băutură nu se găseşte. Pentru aceasta pe mine jertfă mă dau să fiu junghiat, ca să mâncaţi trupul meu şi să beţi sângele meu, şi să rămâneţi în viaţă!”

O, fraţi călugări, nu poate fi dragoste mai mare decât aceasta. Aceasta este dragostea lui Hristos pentru oameni.

Fericit cel ce se împărtăşeşte cu mulţămită.

Fericit cel ce se desparte de lumea aceasta trezit, pocăit, curăţit şi împărtăşit. Trezirea este vederea rănii sufletului. Pocăinţa este tăierea şi deschiderea acestor răni. Curăţirea este deplina tămăduire a rănilor făcute de păcate. Iar Împărtăşirea este, fraţilor, revărsarea înlăuntrul nostru a unei vieţi noi, a unei sănătăţi şi puteri noi.

Împărtăşirea este al patrulea aşezământ şi aşezământ nou. Acesta este aşezământul meu către voi, şi cuvântul meu de despărţire de voi! De veţi  avea trebuinţă de sfat şi călăuzire după plecarea mea din această lume, îl aveţi în Ohrida pe fratele meu, arhipăstorul Clíment. Către dânsul să vă îndreptaţi, şi el vă va călăuzi pe calea adevărului şi a mântuirii. Iar acum, duhovniceştii mei fii, rămâneţi cu Domnul! Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi! Mila Sa să nu se depărteze de la voi! Sfântul său Duh să vă lumineze şi să vă întărească până la sfârşitul zilelor voastre! Iertaţi, şi toate să vi se ierte! Eu mă duc acolo unde toate se duc. Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, nevrednicul. Iar eu, de mă voi învrednici vreodată a vedea faţa lui Dumnezeu, mă voi ruga pentru voi, ca Domnul să vă miluiască şi să vă mântuiască. Amin!

După ce rosti aceste cuvinte, Sfântul Náum puse metanie până la pământ înaintea monahilor, iar ei se apropiară şi primiră blagoslovenie de la el, apoi căzură la pământ înaintea sa şi îi sărutară picioarele, plângând şi suspinând cu glas mare.

Înainte de căderea serii, în ziua aceea, Cuviosul Părinte şi-a dat sufletul în vreme ce faţa sa strălucea precum Soarele şi o cerească mireasmă s’a răspândit în mănăstire, până departe, ca o cerească boare. Iar deasupra mănăstirii s’a ivit un stâlp de lumină, de la pământ la cer, şi s’a făcut auzită o tainică şi dulce cântare îngerească. Aşa a adormit Sfântul spre naştere întru viaţa veşnică şi de la care, de peste o mie de ani, cei bolnavi dobândesc sănătate, cei scârbiţi mângâiere, cei neputincioşi putere, cei slabi cu mintea înţelegere şi toţi – ceea ce în chip binecinstitor îşi doresc.

Cuvioase Părinte Naume, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Dumnezeului nostru, slavă.

Amin!

(Sf. Nicolae Velimirovici – „Cele IV așezăminte ale Sf. Naum al Ohridei”, în traducere din limba sârbă de Valentin-Petre Lică, Ed. Predania, București, 2008, http://www.predania.ro)

Acest articol a fost publicat în Cele IV așezăminte ale Sf. Naum al Ohridei și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s