5 februarie – Sf. Mc. Agata; Sf. Mc.Teodula; Sf. Polieuct, patriarhul Constantinopolului (Proloagele de la Ohrida)

5 Februarie

• Pomenirea Sfintei Muceniţe Agatasf_mc_agata

Agata, această slăvită fecioară muceniţă a lui Hristos, s-a născut în oraşul sicilian Palermo din părinţi nobili şi bogaţi. Când Împăratul Decius a pornit prigoanele contra creştinilor, Sfânta Agata a fost arestată şi adusă la judecată înaintea judecătorului Quintian. Acesta, văzând-o pe Agata frumoasă, a dorit-o de soţie. Când i-a făcut cunoscută dorinţa lui, Agata i-a răspuns că ea deja este mireasa lui Hristos şi nu-I poate fi necredincioasă Mirelui ei. Quintian a supus-o atunci la torturi sângeroase. Agata a fost umilită, biciuită, legată de un copac şi flagelată până ce din ea curgeau râuri de sânge. Judecătorul încerca în acest timp să o facă să se lepede de Hristos, promiţându-i eliberarea din aceste chinuri. Dar mireasa lui Hristos răspundea: „Aceste chinuri îmi sunt mie foarte folositoare; de vreme ce nici grâul nu poate fi strâns în grânar până ce nu este bătut şi curăţat de pleavă; aşa nici sufletul meu nu va putea intra în Rai până când nu este smerit de chinuri”. Apoi judecătorul a poruncit ca fecioarei să i se taie sânii şi să fie aruncată în închisoare. Sfântul Apostol Petru a apărut înaintea Agatei în temniţă şi a vindecat-o pe ea desăvârşit, făcând-o sănătoasă şi întreagă cu trupul. Şi din nou a fost torturată Agata, şi din nou aruncată în temniţă, unde şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu în anul 251 după Hristos, în oraşul Catania, în timpul împărăţiei lui Decius. După uciderea ei torţionarul Quintian a plecat la Palermo ca să uzurpe averile şi domeniile Agatei. Dar pe drum calul lui şi caii însoţitorilor lui s-au sălbăticit fără putinţă de stăpânire. Pe Quintian calul lui l-a muşcat de faţă, l-a trântit la pământ şi l-a omorât călcându-l cu copitele. Grabnică a fost pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui, din cauza sălbăticiei cu care a schingiuit-o pe Sfânta Agata.

• Pomenirea Sfintei Muceniţe Teodula

Teodula a suferit pentru Hristos în timpul împăratului roman Diocleţian cel de tristă amintire. În timp ce era torturată, Teodula l-a făcut pe unul din torţionari, Heladius, să-şi vină în simţiri şi să se convertească la credinţa în Hristos. Când Heladie a mărturisit pe faţă credinţa lui, i s-a tăiat capul. La interogatoriul public la care a fost supusă Teodula a răspuns cu curaj şi cu râvnă, în timp ce judecătorul o numea bolnavă psihic. La aceasta Teodula a răspuns: „Tu, care L-ai uitat pe Unul Adevăratul Dumnezeu şi te închini pietrelor nesimţitoare, tu eşti bolnav psihic”. Judecătorul a condamnat-o pe Teodula la schingiuiri bestiale, pe care ea le-a îndurat cu eroism, uimindu-i pe mulţi cu curajul ei şi făcându-i să se convertească la Hristos. Printre ei s-au aflat şi doi cetăţeni de vază: Macarie şi Evagrie. Cu aceştia doi şi împreună cu alţii, Teodula a fost aruncată într-un cuptor de foc, unde cu toţii şi-au dat cu cinste sufletele în mâinile lui Dumnezeu, făcându-se vrednici de Împărăţia lui Hristos.

• Pomenirea Sfântului Polieuct, Patriarhul Constantinopolului

Datorită minţii lui minunate, râvnei pentru credinţă şi elocinţei sale, Sfântul Polieuct a fost numit un al doilea Gură de Aur. În timpul cât Biserica a fost păstorită de Patriarhul Polieuct iar imperiul de Împăratul Constantin Porfirogenetul, Prinţesa rusă Olga a călătorit la Constantinopol şi a luat acolo Sfântul Botez la anul 957 după Hristos. Patriarhul a botezat-o, iar împăratul i-a fost naş de botez. Sfântul Polieuct i-a spus atunci în mod profetic: „Binecuvântată eşti tu între femeile ruse, căci ai iubit lumina şi ai aruncat afară întunericul; fiii Rusiei te vor binecuvânta pe tine până la ultimele generaţii”. Monah simplu fiind, Polieuct a fost înălţat la rangul de Patriarh în anul 946 după Hristos şi a rămas pe tronul patriarhal până la moartea sa, care s-a întâmplat la anul 970 după Hristos.

bar

Cântare de laudă la Sfânta Agata

Întunecoasă este temniţa, luminoasă muceniţa,

Sfânta Agata străluceşte în întuneric.

De partea cealaltă a curţilor, inundat de lumină

Stă chinuitorul, negru de ură, 

Noi chinuri născocind pentru fecioara Agata.

Pe sine însuşi se chinuie cu ăst cuget,

El este un întuneric în mijlocul luminii.

Căci celui logodit cu Hristos temniţa îi este luminoasă,

Iar urâtorului de dreptate, palatul îi este tartar. 

.:.:.:.:.

Cântare de laudă la Sfânta Teodula

Întunecoasă este temniţa, luminoasă muceniţa.

Sfânta Teodula, auzind de Hristos,

Pe El L-a urmat, porumbiţă curată.

Pentru Hristos, gloata a împins-o în întuneric,

Dar Teodula stă cu bucurie, fără teamă de nimeni.

Când urâtorii ei, plini de răutate,

Chinuiţi de ură şed în palate bogate

Numai la rău cugetând; lor totul le este chin,

Lipsă şi nemulţumire, căci ei pe Hristos nu-L cunosc

Iar toate tainele vieţii ei strâmb le citesc.

bar

Cugetare

Monahii l-au întrebat pe Avva Ishirie:

„Noi ce am lucrat?”.

Iar Avva a răspuns:

„Noi poruncile lui Dumnezeu le-am lucrat”.

„Dar cei de după noi, ce vor face ?”

„Lucrarea noastră o vor face, dar numai pe jumătate”.

„Şi cei care vor urma ?”

„Aceia de la sfârşitul timpurilor, lucrarea monahicească nu o vor mai [putea] ţine, ci asupra lor nenorociri şi ispite cumplite vor veni pe care ei, îndurându-le cu răbdare şi de credinţă nelepădându-se, mai mari decât noi şi decât părinţii noştri în Împărăţia Cerurilor vor fi“.

bar

Luare aminte

Să luăm aminte la Stăpânul Iisus, singura noastră Luminare:

  • Luminarea fiecărui om în parte; 
  • Luminarea  deci şi a societăţii şi a rasei umane;
  • Luminarea Care luminează mintea, inima şi voinţa omului cu lumina veşniciei.

 

bar

Predică

Despre moartea ca somn  – „Lazăr, prietenul nostru a adormit; Mă duc să-l trezesc” (Ioan 11: 11).

Domnul Vieţii numeşte moartea „somn”. O cât de mare mângâiere sunt cuvintele acestea pentru noi! O, ce dulce veste este aceasta lumii!

Moartea trupului, prin urmare, nu înseamnă sfârşitul omului, ci ea este doar un somn din care El ne poate trezi; El Care a trezit praful pământului la viaţă prin Cuvântul Său.

Când Domnul a strigat cu glas mare „Lazăre”! (Ioan 11: 43), omul s-a trezit şi a trăit. Domnul cunoaşte numele fiecăruia dintre noi. Dacă Adam a cunoscut numele fiecărei creaturi a lui Dumnezeu, cum atunci să nu ne cunoască Domnul nostru pe fiecare după nume? El nu numai că ne cunoaşte pe fiecare după numele nostru, dar ne şi cheamnă pe nume. O, dulce este glasul de viaţă dătător a Unului Singur iubitor de oameni! Acest glas poate ridica şi din pietre fii ai lui Dumnzeu. Cum atunci nu ne-ar putea ridica El şi pe noi din somnul cel de piatră al păcatului?

S-a povestit că un om a ridicat piatra ca să-l ucidă pe fratele lui. Dar în acea clipă a auzit glasul mamei lui, strigându-l pe nume. Doar ce a auzit acel glas şi braţul a început să-i tremure. El a dat drumul pietrei şi i-a fost ruşine de fapta lui rea. Glasul mamei lui l-a împiedicat să comită crima, păcatul de moarte.

Dacă glasul unei mame poate mântui şi scăpa de la moarte, cu cât mai mult nu va face-o glasul lui Dumnezeu, Făcătorul vieţii? Ori de câte ori Domnul a strigat pe cineva pe nume, chiar mort cu trupul fiind acela, el s-a trezit şi a înviat. Dar dacă cel mort era mort cu sufletul, el nu s-a trezit şi nu a înviat când l-a strigat Dumnezeu. Căci pentru această trezire şi pentru această viaţă, trebuie ca cel strigat să vrea să audă glasul care-l cheamă. „O, Iudă! Tu vinzi cu o sărutare! Iuda, cu o sărutare vinzi pe Fiul Omului”? (Luca, 22: 48). Iată, aşa a strigat Glasul Dătător de viaţă, dar cel mort cu sufletul nu l-a auzit! „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti”? (Fapte 9: 4). Acelaşi Glas Dătător de Viaţă a strigat iar cel adormit în somnul păcatului a auzit şi s-a trezit şi s-a făcut viu. Cu adevărat, mult mai adânc este somnul păcatului decât somnul morţii, iar cel căzut în somnul păcatului cu greu se mai poate trezi.

O, Dulce al nostru Doamne, trezeşte-ne pe noi din somnul păcatului, trezeşte-ne, Doamne! Căci a Ta este slava şi mulţumirea în veci, Amin!

vin

 

Acest articol a fost publicat în Proloagele de la Ohrida și etichetat , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s